Workshop In the framework of SPEME by H401 and in collaboration with Creative Court, The Hague

Questioning Traumatic Heritage

In this workshop, dilemmas faced in the work field of trauma, memory and heritage, have been  explored using the methodology of Theatre of the Oppressed, developed by theatre practitioner, drama theorist and political activist Augusto Boal (1931 – 2009, Brasil).…
Lees verder


Psychosociale ondersteuning m.b.v. dramatherapie bij stichting Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

Dramatherapie voor ongedocumenteerde vrouwen

Bij de Stichting ROS – Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt- heb ik de afgelopen twee jaar een aantal vrouwen zonder papieren middels dramatherapie ondersteund t.b.v. hun ‘toekomstoriëntatie’. Hun situatie kent weinig perspectief; de meesten hebben geen vluchtverhaal waarvoor de IND (Immigratie en…
Lees verder


Theater, veerkracht en dialoog voor vluchtelingen en migranten. Seizoen 2016-2017 | 2017-2018

In Place of Waiting – Theaterworkshops

In Place of Waiting is een workshop-programma bedoeld voor mensen in of na een asielprocedure en/of migranten wier leven in Nederland in de wacht is komen te staan. In Place of Waiting biedt professionele theaterworkshops vanuit de methodiek van het Theater van de Onderdrukten met elementen uit de drama,- en theatertherapie.

In Place of Waiting is a programm of theatre workshops aiming on people in or after an asylum procedure and/or migrants whoms lifes are standing still. In Place of Waiting offers theatre workshops based on the Theater of the Oppressed method by Augusto Boal combined with elements of Dramatherapy. Lees verder


Dokumentarisch-theatrale Installation über Völkermord und Menschlichkeit - Theaterhaus Jena. 7-16 Mai 2015. Konzept & Regie Ilil Land-Boss und Giselle Vegter

Sieben Räume Unbegreifen

Sieben Räume Unbegreifen fragt nach Menschlichkeit trotz – oder besser: gerade in Anbetracht größter Grausamkeit.

Sieben Räume Unbegreifen is a documentarily-theatrical installation looking for humanity in times of extreme violence or genocide, while facing crimes against humanity.

Sieben Räume Unbegreifen is een documentair-theatrale installatie op zoek naar verhalen en daden van menselijkheid in tijden van uitsluiting, geweld en genocide. Lees verder


Theatrale installatie en interactief programma i.s.m. Creative Court en De Balie. 19 september 2015

Rooms of Humanity

Rooms of Humanity is een theatraal en interactief programma van één avond. De installatie nodigt het publiek uit tot reflectie op de eigen identiteit en geschiedenis als het geconfronteerd wordt met polarisatie en onmenselijkheid.

Rooms of Humanity is a theatrical and interactive evening. The installation invites the audience to reflect on their own identity and history, when being confronted with polarization and inhumanity. Lees verder