SALON #02

Verzoenen, vergeven of vergelden?

Een gesprek over de onderliggende thema’s van de voorstelling FINLAND.

Uit een behoefte aan reflectie en vanuit de wens het publiek te laten zien wat er broeit onder de oppervlakte, worden er rondom de voorstelling FINLAND van Hotel Eldorado een aantal salons gehouden.

Horen verzoening en vergelding bij elkaar? Onder leiding van journaliste Colet van der Ven praten we over verwerking van oorlogsgeweld bij slachtoffers en daders,  de zoektocht naar een moeizaam evenwicht tussen vergeten en herinneren en de doorwerking van het geweld in volgende generaties. Het gesprek wordt gelardeerd met filmische, literaire en muzikale fragmenten.

Zondag 10 juli 2011, 15.00 – 16.45u
Amsterdam, Over het IJ Festival/ Talkshowruimte
Route

Gasten:
Jan Andrea, als psycholoog werkzaam in Gaza en voorheen in voormalig Joegoslavië
Nicole Immler, is historica en deed onderzoek naar de herinneringsbeleving onder kinderen van Holocaustoverlevenden

Voorbereiding en samenstelling: Rien Stegman en Colet van der Ven
Presentatie: Colet van der Ven