Theatrale installatie en interactief programma i.s.m. Creative Court en De Balie. 19 september 2015

Rooms of Humanity

Rooms of Humanity is een theatraal en interactief programma van één avond, ontwikkeld op basis van de documentair-theatrale installatie Sieben Räume Unbegreifen, die theatermakers Ilil Land-Boss en Giselle Vegter in 2015 bij Theaterhaus Jena in Duitsland ensceneerden.

Het concept is aanpasbaar voor andere contexten en locatie’s. Bijvoorbeeld een culturele manifestatie, festival, symposium, expositie of thema-bijeenkomst.

Foto: Jan Boeven

 

Foto: Jan Boeven

Met speciale bijdragen van/ With special contributions by:

Nenad Fišer, filosoof en voormalig medewerker van het Joegoslaviëtribunaal -Philosopher and former employee of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague,

Erna Rijsdijk, Universitair docent Militaire Ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie -  University lecturer in Military Ethics at the Netherlands Defence Academy (NLDA),

Inger Schaap, historicus en Nederlands directeur van Humanity in Action-  Historian and national director of Humanity in Action, Netherlands,

Uğur Ümit Üngör, socioloog, politiek historicus en onderzoeker bij het NIOD Instituut voor Oorlog, Holocaust en Genocidestudies – sociologist, political historian and researcher at the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies.

Gemodereerd door Markha Valenta, Professor Amerika studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen – Professor of American Studies at Radboud University Nijmegen.

Foto: Jan Boeven

Foto: Jan Boeven

 

Hoe is het mogelijk dat, ondanks historisch besef, volkerenmoorden telkens weer plaatsvinden? En kan volkerenmoord voorkomen worden? De installatie Rooms of Humanity onderzoekt menselijk gedrag en daden van menselijkheid in genocidale situaties. De interactieve, ervaringsgerichte installatie nodigt het publiek uit tot reflectie op de eigen identiteit en geschiedenis als het geconfronteerd wordt met polarisatie en onmenselijkheid. Theatermakers Ilil Land-Boss en Giselle Vegter onderzochten de universele mechanismen die ten grondslag liggen aan dit terugkerend fenomeen.

Rooms of Humanity vond plaats op 19 september 2015 in De Balie te Amsterdam.

Foto: Jan Boeven

 

Foto: Jan Boeven

Foto: Jan Boeven

Rooms of Humanity is a theatrical and interactive evening based on the documentarily-theatrical installation Sieben Räume Unbegreifen, that theatre-makers Ilil Land-Boss and Giselle Vegter directed in Theaterhaus Jena in Germany, 2015.

The concept can be adapted for different contexts and sites. For example cultural manifestations, festivals, conferences, exhibitions or special issue meetings.

How can it be that, despite historical knowledge, genicodes keep happening again and again? Can it be prevented? The installation Rooms of Humanity researches human behavior and acts for humanity in genocidal situations. The interactive installation, providing a public space for personal experience, invites the audience to reflect on their own identity and history, when being confronted with polarization and inhumanity. Theatre-makers Ilil Land-Boss and Giselle Vegter have researched the universal mechanisms  underlying this phenomenon.

Rooms of Humanity has been performed 19th of September 2015 in De Balie in Amsterdam.

foto Jan Boeven

Foto: Jan Boeven

Foto Jan Boeven

Creative Court develops art projects and reflects on global peace and justice from The Hague. Believing that it is quite impossible to achieve lasting peace simply through rules and regulations, they strive to be a leading source of inspiration for human consciousness and connection. Creative Court operates from the understanding that art has the ability to incite empathy, reflection and eventually, peace.

De Balie is a center for the freedom of speech, art, politics, culture, cinema and media. In thirty years De Balie has grown to be a phenomenon in the field of debates and art projects offering the stage to free spirits with different opinions and new mindsets. It is the place where artists, politicians, thinkers, opinion makers, scientists and audience meet and comment on developments in society.