Theater, veerkracht en dialoog voor vluchtelingen en migranten. Seizoen 2016-2017 | 2017-2018

In Place of Waiting – Theaterworkshops

 

(For English scroll down)

In Place of Waiting is een workshop- programma bedoeld voor mensen in of na een asielprocedure en/of migranten wier leven in Nederland  in de wacht is komen te staan. In Place of Waiting biedt  theaterworkshops vanuit de methodiek van het Theater van de Onderdrukten met elementen uit de drama,- en theatertherapie. Het ondersteunt deelnemers die voor een lange periode in onzekerheid leven in het behouden van een goede verbinding met zichzelf in een vaak vreemde omgeving. Het programma heeft als kerndoel  het welzijn van de deelnemers maar kan op termijn ook bijdragen aan een positieve sfeer binnen een AZC, opvanglocatie of wijk.

“De theaterworkshops zijn als fysiotherapie voor mijn hersenen. Die nacht kan ik altijd wel slapen”

foto: Edita Ghukasyan

 


Vanuit de workshops kan worden toegewerkt naar (theatrale) dialoogavonden met publiek of een volwaardige theatervoorstelling.  Doel hierachter is de bewustwording rondom migratie  te stimuleren, vooroordelen te doorbreken en  een gelijkwaardige dialoog te faciliteren.

“De ontmoeting is belangrijk. Mensen zijn bang voor ons. Dat is triest, maar het is zo.  Nu kunnen we laten zien dat ze niet bang voor ons hoeven te zijn.”

De workshops volgen de specifieke behoeften en vragen van de deelnemers. Dit betekent dat er per locatie, organisatie of groep wordt onderzocht welke behoeften er liggen en wat nodig is. Voor ongedocumenteerde vluchtelingen zal er bijvoorbeeld iets anders spelen dan voor vluchtelingen met een status of voor vrouwen met een migrantenachtergrond.

In seizoen 2016-2017 & seizoen 2017-2018 zijn en worden de workshops o.a. gegeven bij het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt te Katendrecht, Rotterdam. www.stichtingros.nl

Foto’s: Edita Ghukasyan

In Place of Waiting is a programm of theatre workshops aiming on people in or after an asylum procedure and/or migrants whoms lifes are standing still.  In Place of Waiting offers theatre workshops based on the Theater of the Oppressed method by Augusto Boal combined with elements of Dramatherapy. It supports participants who have to live under uncertain and sometimes insecure circumstances for a long period, in keeping a nourishing connection with themselves and their ressources, while living in an often stange environment. The main goal of the programm is the well-being of the participants. But on the longer term it contributes to a positive atmosphere in an asylumcentre, shelter, neighbourhood or other community.

“The theatre-workshops are like physiotherapy for my brain. I know that the night after the workshop, I will always sleep. Which is not the case with other nights in the week.”

The workshop-programme can lead to (theatrical) dialogues with an audience or a complete theatre performance. Aim of the encounter with audience is raising awareness on migration, breaking prejudices and share an equal dialogue.

“The encounter is important. People can be afraid of us. That’s sad, but it’s reality. Now we can show that one doesn’t have to be afraid of us.”

The workshops follow the specific needs and questions of the participants. On every location and in each group we will research these wishes and look for what needs to be adressed. Undocumented refugees deal with other issues than refugees with a status or women with a migrated background.

In the saison 2016-2017 and 2017-2018 the workshops took and take place at the Rotterdams Support Centre for Undocumented People (www.stichtingros.nl) in Rotterdam.

Photo’s: Edita Ghukasyan