Salon #00

Bosnië aan tafel

Salon #00 Bosnië aan tafel

Op zondag 31 oktober en zondag 14 november 2010 organiseerde Hotel Eldorado salons (denktank-bijeenkomsten) rondom het thema ‘Genocide, verzoening en hoe verder’. Plaats van handeling was de thuisbasis van Het Lab, Fort Blauw kapel te Utrecht.

De centrale vraag was: hoe kan je met elkaar verder na zo’n verschrikkelijke ervaring als een burgeroorlog en haar gevolgen, zoals die zich heeft afgespeeld in Bosnië-Herzegovina (B-H)?

Naar aanleiding van een serie stellingen en vragen wordt hieronder een samenvatting gegeven van de belangrijkste reacties. Het gesprek verliep zowel in het Engels als in het Nederlands.

Als gasten waren uitgenodigd:

Miranda Sidran Kamisalic – ambassadrice Bosnië-Herzegovina in Nederland; Colet van der Ven – journaliste; Margriet Prins – Medewerkster Office of the High Representative (OHR) in Bosnië-Herzegovina; Petra Catz – Mediator, werkzaam geweest in Bosnië-Herzegvina; Marie-Ursula Kind – Voormalig medewerkster Internationaal Gerechtshof Den Haag; Fenneke Wekker – Dramaturg en Theatermaker; dr. Joes Segal – historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht;  Denis Mujović – Filmproducent; Darko Sekulić  – Medewerker Office of the High Representative (OHR) in Bratunac, Bosnië-Herzegovina; dr. Jan Verplaetse – Moraal filosoof verbonden aan de Universiteit Gent; Floris van Delft – Theatermaker; Gerardjan Rijnders – Theatermaker schrijver FINLAND

Verder waren uitgenodigd: Ilil Land-Boss, actrice & dramatherapeute, collega theaterworkshops in Bratunac; Friso Wiersum, projectleider Kunst en Oorlog, Vrede van Utrecht; Anne Habermann, vormgeefster FINLAND, Marije Idema, actrice FINLAND, Rainer Hofmann, artistiek leider Festival aan de Werf, Laurens Runderkamp, SICA (stichting internationale culturele activiteiten) bestuurslid Hotel Eldorado; Dennis Meyer, artistiek leider Het Lab, bestuursvoorzitter Hotel Eldorado.

De ontmoeting met de Ander is de belangrijkste uitdaging in de 21e eeuw.

Colet van der Ven: ‘Niet alleen in de 21e eeuw, maar het is altijd een uitdaging en opdracht. De Ander is het uitgangspunt. Er zijn een aantal blokkades om die Ander te ontmoeten: het niet willen delen, het willen hebben wat die ander heeft, de  strijd om erkenning en het ‘wij-zij denken’. Aan de basis van dit denken ligt angst en onwetendheid en die maken geweld mogelijk en oorlog.

Denis Mujović: ‘Bosnië-Herzegovina heeft een lange traditie van harmonie. De ontmoeting met de Ander was een ‘way of life’, maar toen het erop aankwam was er in de jaren negentig geen kritieke massa aanwezig om de oorlog en haar gevolgen te voorkomen. In 1993 we were all neighbours. But in a few weeks the communities broke down. How could it happen? I still don’t know.’

Darko Sekulić: ‘The only way that Evil can grow is when the good people step aside.

Miranda Sidran: ‘It starts to become dangerous when the Other feels like your threat. Thinking: We are superior and they are inferior. It is making the smallest difference huge. A striking example: Michael Ignatieff asked the Croatian soldiers why they were fighting their old schoolmates, the Bosniac soldiers, their answer: ‘they smoke other cigarettes’. (in ‘warriors honour’).’

Colet van der Ven: ‘Stel eerst vast “wie is mijn naaste” en probeer niet te denken vanuit het “ik”, maar vanuit het collectief. Met andere woorden; het individu kan niet bestaan zonder de ander. Alleen door interactie met de Ander besta ik. We moeten respect hebben voor de mens, omdat we mens zijn.

Joes Segal: ‘Het is altijd moeilijk vast te stellen of de mens goed is of in principe slecht. Welk uitgangspunt je kiest is bepalend voor het vervolg. Probeer door de politieke identiteit heen te prikken. De wereld zal wellicht nooit geweldloos zijn, maar het middenveld kan weerbaarder worden gemaakt. Het vermogen om te dromen is essentieel voor de mens om bepaalde zaken te bereiken.’

Miranda Sidran: Dialoog kan het probleem oplossen, het is nu niet aanwezig in Bosnië-Herzegovina, maar het zal terugkomen. Dialogue allows us to live indirectly in unity. Education and empathy is very important. Threat cannot survive.’

Vereist sociale cohesie vroeg of laat een vijandbeeld?

Aanleiding is een citaat van Arnon Grunberg in de Volkskrant van 18 oktober:

A research of the Friedrich Ebert Stiftung had the result that 10 percent of the German population is longing for a new “Führer”. Who thought the ghost is only wandering around in the Netherlands, is mistaken. With this research as referent, the Süddeutsche Zeitung, interviewed the social-psychotherapist Oliver Decker. Decker names Möllemann. Jürgen Möllemann was a politician who ran a campaign for the state elections of 2002 with –as the Süddeutsche Zeitung calls it: ‘anti semitical elements’. In 2003 Möllemann committed suicide. Decker assumes that the year 2002 was the year in which anti semitism grew under the German population. Grunberg: The social tissue asks sooner or later for an enemy. Politicians can make the latent need for a scapegoat ‘salonfähig’ (accepted, without critic). We can discuss about “acknowledging the problems” or “to elevate oppressed women”, but I fear there are less noble instincts hidden behind these words. Human is not longing for love, human is longing for an enemy to look down on.

Joes Segal: ‘De vraag is niet of sociale cohesie een vijandbeeld nodig heeft of iets anders. De vraag is of en zo ja, waarvoor we sociale cohesie eigenlijk nodig hebben? Als sociale cohesie  is opgehangen aan een gezamenlijk idee, aan een politieke leider of stroming dan is geweld misschien wel gelegitimeerd om een gezamenlijk doel te bereiken.’

De term imagined communities doet zijn intrede: The imagined community is a concept coined by Benedict Anderson which states that a nation is a community socially constructed, which is to say imagined by the people who perceive themselves as part of that group (Wikipedia).

Ilil Land-Boss: ‘Als sociale cohesie nodig gaat zijn, is er daarvoor al iets ‘mis’ gegaan. Sociale cohesie lijkt dan hetzelfde als de lijm in een samenleving. En je moet je misschien afvragen waarom er lijm nodig is.’

Denis Mujović: ‘Sociale cohesie is erg belangrijk. Ik denk aan een multiculturele samenleving. Ik ben eruit gevlucht en nu woon ik er in. Er bestaan simpelweg geen samenlevingen die niet multicultureel zijn. We moeten praten over acceptatie, misschien aanvaarding,  i.p.v. tolerantie. Tolerantie – bijvoorbeeld in Nederland – blijkt onverschilligheid.  Ik hoorde er altijd bij en nu ben ik ineens een bedreiging (moslim), dat was ik nooit. We zijn naïef hier in Nederland. Het is veel erger gesteld met de onverdraagzaamheid dan nu gedacht wordt.  Het wordt weg gebagatelliseerd, vanuit onwetendheid. En dat ging bij ons ook zo.

Miranda Sidran: ‘Wat betekent het woord ‘tolerantie’? Het is niet een woord om trots op te zijn. Iets tolereren betekent niet iets te omarmen, maar het naast je te laten bestaan, het drukt uit dat het je eigenlijk in de weg zit, tot last is.’

De internationale gemeenschap is niet in staat in te grijpen bij genocide

Margriet Prins: ‘There is no international community. That is a name for something abstract. The international community is not an organisation or a ‘verbond’. It has no existence on itself. The EU is not willing. There was no idea about what was going on in Bosnia Hercegovina and there is still no idea. It was clear what would come. But the label ‘genocide’ was not given. It was called ‘ethnical cleansing’. Juridically one is then not obliged to interact. That also happened with Rwanda. There it was called ‘genocidial actions’. It is a juridical game of hide and seek to not be obliged and by that forced to do something. The bottom line is that one was not willing to get involved.’

Denis Mujović: ‘Is this really true?? I didn’t know that my country was not helped just because of a juridical hide and seek game?’

Margriet Prins: ‘Yes it is true. But there are also other reasons. For example, one cannot believe it is true, and therefore there is a delay in reacting. It is beyond our imagination. The international community also learned from this. For example in Kosovo they reacted immediately and prevented probably bigger problems. After the war the international community and the EU tried a lot to help Bosnia rebuilding itself. But also then it was considered a short term problem. But Bosnia is a longer term problem, like every country after a war. If we don’t have an answer to a small country of 4 million people that is close to our cultural understanding of life, how then to find an answer on for example the situation in Afghanistan or Iraq. Which doesn’t mean that we don’t have the responsibility to constantly search for the answers and to help. Not helping is abject.’

Is de multi culturele samenleving mislukt?

Miranda Sidran: ‘Europe is on test. Do we want, are we really ready for a multi-ethnical state? Are we intellectual enough? Do we know what we are talking about? Na de oorlog en misschien al in de oorlog was een onafhankelijk Bosnië niet wenselijk  als enige Moslimstaat in Europa.’

Colet van der Ven: ‘Without reflection, there is no chance on a fruitful multi-cultural state.’

Joes Segal: ‘Struggle and conflict is a natural state. If we think like this, doesn’t that give us more space? To accept that the struggle is just part of it and needs to be part of it. Feelings and emotions stand in our way. We should be aware that that is the case. And then we can ask ourselves: where is the respect? That is the simple thing that is missing and makes the atmosphere so unnecessarily more tensed. Where is the respect?’

Term ‘the empty human’ wordt geïntroduceerd, ‘de lege mens’ die zich met meerdere identiteiten kan vullen. Deze manier van kijken naar de mens zou de nodige ruimte in de transformatie van onze samenleving en samenlevingen overal, kunnen bieden.

Miranda Sidran: ‘The people are tired in Bosnia. We all know that in the end, threat can not survive. Bosnia is the most multi-ethnical state of Europe, has this to do with the reasons why Europe is not really getting Bosnia on track again? Has it to do with the European muslim population that is living there since ages? I don’t know. We moeten weer op zoek naar onze Bosnische identiteit. Met alle elementen van de mensen die daar hebben geleefd en leven. We celebrated our others. We shared our lives. We have to revisit our togetherness.

Wat is nodig in een verzoeningsproces na een genocide?

Colet van der Ven: Er zijn verschillende vormen van het omgaan met een verleden van uitsluiting en geweld. Wat zit er tussen wraak en vergeving?

1. Wraak. Wraak is in principe een gezonde emotie, een uitdrukking van zelfrespect. Echter er is het gevaar van herhaling 1914-1940-1991- ….. En dan wordt het een eindeloze cirkel.

2. Wrok. Resentment. ‘Keep the wound alive’. Jean Amery, kampoverlevende uit de Tweede Wereldoorlog, hield de rest van zijn leven een pleidooi voor wrok:

“Het slachtoffer heeft recht op wrok. Slachtoffers hebben de taak de wond open te houden om ervan verzekerd te zijn dat de daders de afgrondelijke waarheid van hun daden onder ogen zien en erkennen. Alleen die erkenning kan Améry terughalen bij de samenleving en hem verlossen uit de extreme verlatenheid die de vervolging met zich heeft meegebracht. Alleen die erkenning maakt een met anderen gedeelde wereld mogelijk. Vergeven is in zijn ogen niet alleen te makkelijk maar ook onrechtvaardig. ‘De wereld die vergeeft en vergeet heeft mij veroordeeld en niet degenen die gemoord hebben of het moorden hebben toegestaan’. Verzoeningsgezindheid ziet hij als onverschilligheid tegen het leven of als verdrongen wraakzucht. Hij beschouwt een door sociale druk bewerkstelligd vergeven en vergeten als immoreel. Begrijpen is uit den boze.’ Men heeft mij verwond. Ik moet die wonde ontsmetten en verbinden, en niet overdenken waarom de beul zijn bijl nam want dan zou ik zijn beweegreden vinden en hem op die manier gedeeltelijk van zijn schuld bevrijden.’ Dat is het laatste dat mag gebeuren. Niet uit zelfmedelijden houdt hij radicaal vast aan wrok maar om de schuldigen niet te ontlasten. Zij hebben geen recht op verzoening.” * zie verder het artikel ‘Recht op Wrok’ van Colet van der Ven.

3. Verzoening, een streven geboren uit de wens door te gaan, ‘we want to go on’. Verzoening is een afspraak tussen twee partijen gemaakt, in twee varianten: verzoening waarin geen berouw aan de daders wordt gevraagd  en die waarin wel berouw wordt gevraagd. De bekendste instrumenten in verzoeningsprocessen zijn het Westerse model van schuld en boete; genoegdoening door straf.  Dit systeem wordt gehanteerd voor Bosnië en andere gebieden waar genocide is gepleegd, waarin het internationaal recht wordt toegepast (Internationaal Gerechtshof, Den Haag).

In andere delen van de wereld wordt gewerkt met de zogenaamde Waarheidscommissies (o.a. Zuid-Afrika), genoegdoening door vergeving. Het is moeilijk te bepalen welke systemen het meest kans op verzoening bieden. Een combinatie van beiden lijkt de meest vruchtbare weg.

4 vergeving, mercy. Vergeving is een gunst en kan alleen komen vanuit het slachtoffer. Haar ultieme vorm is het ongevraagd vergeven door er boven te willen staan. Een bijna religieuze houding, die voort kan komen uit de noodzaak van zelfbescherming. Jezelf te helen door het ‘kwaad’ van de ander niet in je toe te laten. To turn the other cheek.

Hoe werkt verzoening in Bosnië?

Miranda Sidran en Margriet Prins: ‘Wij moeten nog aan verzoening beginnen.

Darko Sekulić: ‘I always tell people who come from abroad, that they should see it from another perspective. Bratunac is safe for everyone. In this region people from different backgrounds can live without having to be afraid, knowing that the police and other authorities will protect them. This is an achievement after such a cruel past. There is of course still a lot to do, but don’t forget how important this already is.’

Jan Verplaetse: ‘The fear of being blamed stands probably in the way. Being a member of the quilty part. Of getting a stigma.

Floris van Delft: If you can impose hatred and even organize a cruel war, can you then also impose reconciliation?’

Marie Ursula Kind: ‘There is a lot imposed from above. Maybe that is part of the problem, that people feel pushed. You can help the process, but it has to come from the people themselves. It can take generations.’

Colet van der Ven: ‘Is het misschien cultureel bepaald, ik merk dat er geen cultuur van met elkaar praten is, in Bosnië.’

Denis Mujović: Ik kan je een voorbeeld geven. Ik heb een goede jeugdvriend, die alles voor me doet. Als ik hem nu bel en vraag of hij me morgen naar Barcelona kan rijden, dan doet hij het. Ik herinner me dat ik een keer bij hem thuis was, we waren rond de vijftien jaar, en ik iets uit zijn kast nodig had. Toen ik de kast opendeed lag er tot mijn stomme verbijstering een chetnik-pet in (chetnik is de naam voor een militant Servisch strijder, in Denis geval ‘de vijand’). Ik haalde het eruit, vroeg aan hem waarom het er lag, waarop hij de pet achteloos teruglegde en me zei dat het niets te betekenen had en we het er verder niet over hoefde te hebben. Ik heb geen idee wat hij in de oorlog heeft gedaan, toch zijn we nu nog in goed contact. Er zijn die verschillen waar je het met elkaar niet over hebt.’

Welke strategie moeten we volgen in het omgaan met zo een pijnlijk collectief verleden: vergeten of herinneren ?

Petra Catz: ‘There are different factors influencing the process of continuing life. On individual level: to go to the future one has to know, remember and reflect on his past. What did one go through? What is his community he or she lives in? How do you want to go on in your life? What was someone’s power? Was he or she humiliated, has the inner power been broken? Is he or she recognized and respected in his past? Is this now still present in his/her life? On group level: a group needs a common will to have the same truth, a shared past, a shared story of the past. Also very important; where are we in time? How long is it ago? One has to decide as a person to go on. Not to be frustrated (anymore) by hatred or pain. “Verzoening is het opgeven van de hoop op een beter verleden”.

Darko Sekulić: (Over de situatie in Bosnië-Herzegovina)Het is moeilijk te definiëren wat verzoening is. Er moet in ieder geval een balans zijn tussen vergeten en herinneren. Het is een constante zoektocht naar die balans. Er zijn gebouwen en plaatsen die je het liefst nooit meer zou gebruiken, en die toch gebruikt worden. Zoals de loods in Kravica waar veel mensen zijn omgekomen door granaten die naar binnen werden gegooid. Daar hebben de plaatselijke boeren hun werktuig en hooi in opgeslagen. Onderzoekers van het Tribunaal moeten tussen de tractoren door. Er zijn erg veel van dit soort plekken. Vaak is er (nog) geen gedenkteken. Als je besluit niets meer te gebruiken, dan kan je in dit land bijna niks meer gebruiken. En er is ook een normaal leven dat door gaat, door moet. Een generatie die opgroeit die niet teveel belast moet worden. Die hun school nodig hebben, in het weekend onbezorgd uit willen gaan. Ze voelen al genoeg aan in hun thuis situatie. Vergeten, weghouden is misschien op dit moment, nog maar 16 jaar na dato, de fase die eerst nodig is.’

Marie-Ursula Kind: Verzoening is nauw verbonden aan politiek. Het is moeilijk om de wet in Bosnië, die voorschrijft dat van elke bevolkingsgroep een vertegenwoordiger in de autoriteiten zit, die gedrieën samenwerken, om die wet uit te voeren. De complexiteit daarvan, de poging om daarin verzoening te stimuleren, maakt dat je soms denkt: There is no law in Bosnia.

Colet van der Ven: ‘De waarheid en verzoeningscommissies in Zuid-Afrika komen voort uit het idee van ‘Ubuntu’, medemenselijkheid: het Individu kan eenvoudig niet bestaan zonder de Ander. ‘Alleen door interactie met de Ander besta ik.’ – (Antjie Krogt). Als er niet verteld wordt, raakt het verleden vergeten, maar kan weer gaan broeien.  De strategie van Nelson Mandela en bisschop Tutu is een gebed in collectief denken.’

Kan een collectief worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid, schuld en moraliteit?

Marie Ursula Kind: ‘The ICTY/ICC concluded: a state can not be prosecuted. But truth establishment is very important. Justice is a sign, a symbol, an important one. The problem is that building a shared or respected idea of what has happened to others is very difficult. A feeling of guilt and of shame makes it difficult to speak about this, there is clearly a taboo. You need collective actions to not isolate the individual.

Jan Verplaetse: ‘And can it be enough only on an individual level? Does it have the aimed effect in a process of a country, of a collective? Questions are: ‘How do you define a group? On religion, on nationality? And how can the members of this group be held responsible? Crime acts can only be judged individual. What could bring a feeling of responsibility, awareness to a certain group? A soldier can say no to a command. He has this right, there we come to the level of the human choice. Still, a soldier probably stands quite alone in this.

Het ideaal van de verwijtloze samenleving*: Kan er sprake zijn van een samenleving zonder schuld en verantwoordelijkheid? (* ‘de verwijtloze samenleving’ is een term van Jan Verplaetse)

Jan Verplaetse:It is about trying to understand the other via the dialogue. The free will doesn’t exist, so responsibility doesn’t exist. But take care: having no free will doesn’t mean one is not free in his choices and deeds. It is about living without blame. You have to teach people responsibility. Are we able to live with nasty causes? We do have norms and regulations. But can we accept that nasty things are ‘just’ happening in people?’

Jan en Fenneke  try a talk in which the victim tries to understand the perpetrator. Jan is the murderer of the child of Fenneke. Fenneke soon stops the talk. She doesn’t feel the need for the talk.

Jan says to her: I have no conscience (geweten), I know you have pain, but I don’t feel your pain.

Fenneke: What is then in this talk the sense for me?

Jan: That’s you who has to decide this for yourself. There doesn’t have to be empathy for me. Nobody is responsible. Every one has his reasons. Also in evil things. That might be stupid reasons, but there are reasons. You have to drop your emotions, and then this is all a way to come back to yourself. Living without blame is a way to get back to yourself.

Darko Sekulić: ‘This highly interest me, but what can we do with this philosophy in Bratunac and can we prevent things, where do we start?’

Jan Verplaetse: ‘Felle, diepe emoties zoals in een naoorlogse samenleving moeten slijten. Mensen moeten wellicht gaan denken dat zij in dezelfde situatie hetzelfde hadden gedaan. Bekijk het vanuit een ander standpunt. Extremely difficult, but stepping over blame could maybe help. Be a first step.’

Giselle Vegter: ‘And the ones who feel wrong because of doing nothing, could maybe speak out these feelings. Then stepping over blame goes together with recognition on both sides.

Jan Verplaetse: ‘Don’t understand me wrong, in a society without blame you need people who unite on a same morality, truth, a history. Moral ideas do stay! We keep human rights, for example. It is based on the very important wish: Is there a common goal for our future? I don’t believe in collective morality, it’s a fictitious idea. Know the human mind: go in it for a better understanding. Put no strict line between good and evil.

Fenneke Wekker: ‘We should maybe not want to come together again.

Jan Verplaetse: ‘But can you live in such a world? With only existence. And not a real living together?’

Giselle Vegter: ‘I could not.’

JanVerplaetse: ‘To understand that people are like this, in this evil way, that is the most difficult. Recht(spraak) is nog steeds gebaseerd op verantwoordelijkheid, schuld en boete. Maar, gezien het ontbreken van de vrije wil, bestaan termen als ‘schuld’ en ‘verantwoordelijkheid’ eigenlijk niet.’ (*zie boek van Victor Lamme: ‘De vrije wil bestaat niet’)

We zullen naar een schuldloos recht moeten gaan. Meer naar bemiddeling: we maken elkaar geen verwijten meer. Probeer in te leven en stap over uw verwijten heen. Erkennen dat de andere partij geen schuld heeft is ultieme verzoening en is verwijtloos leven.