Carolin Emcke Weil es Sagbar ist

über Zeugenschaft und Gerechtigkeit.

2013, Fischer Verlag.

Alleen in het Duits.

Hoe te vertellen over oorlog en geweld? Zijn er daarbij grenzen aan wat we kunnen begrijpen? Aan wat we in woorden kunnen beschrijven? Zijn er grenzen aan “het zegbare”? Welke voorwaarden moet een rechtvaardige samenleving creëren, om het de slachtoffers van geweld mogelijk te maken erover te spreken?

 

Literatuur & Inspiratie