Leven zonder schuld en verantwoordelijkheid

Jan Verplaetse

Filosoof

Wat indien de vrije wil niet bestaat? Is verantwoordelijkheid nog wel mogelijk? Kan je schuldig zijn? Heeft het zin om mensen verwijten te maken? Lees verder

Het recht op wrok

Colet van der Ven

Journaliste

Wrok als dé emotionele bron van iedere authentieke moraal . Als protest tegen het verblekende wrede verleden en het onverschillige heden. Lees verder

Sociale Cohesie

Joes Segal

Historicus

Social cohesion sooner or later requires a collective enemy. Lees verder

Het kwaad, ekkelsia

Colet van der Ven

Journaliste

Het probleem van het kwaad in al haar gedaanten, van zwart radicaal tot groezelig alledaags, is onlosmakelijk verbonden met het vraagstuk van de vrijheid. Maar wat is vrijheid? Lees verder

Taal is niet stom

Colet van der Ven

Journaliste

We beschikken over een rijk palet aan kleurschakeringen om onze emoties over te dragen en te vertellen hoe we onszelf, de ander en de wereld zien. Lees verder

Bosnië-Herzegovina – Tien jaar na Dayton

Misschien gaan wij nog winnen

Petra Catz

Freelance journalist

Bosnië-Herzegovina is een land van vele werkelijkheden. Er circuleren talrijke interpretaties van het verleden en in het verlengde daarvan evenzoveel visies op het heden. Lees verder

Literatuur & Inspiratie